Universitetsbiblioteket KI söker avdelningschef för IKT-pedagogiskt stöd

Avdelningen för IKT-pedagogiskt stöd jobbar med handledning, kurser och workshops för de lärare inom KIs utbildningsprogram som arbetar med nätbaserad utbildning. Avdelningen producerar både hela kurser och mindre lärobjekt på uppdrag från olika delar av universitetet samt ansvarar för KI:s lärplattform. KIB har sedan en tid tillbaka satsat på att bygga ut både den virtuella och den fysiska lärandemiljön, t.ex. genom nya studiomiljöer för film- och ljudinspelningar på universitetets båda campus (Solna resp. Huddinge). Avdelningen är en del av KI:s samarbete med och deltagande i EdX, ett internationellt konsortium för utveckling av MOOCs – Massive Open Online Courses.

Chefen som vi nu söker ska leda arbetet inom avdelningen för IKT-pedagogiskt stöd, som i övrigt består av ett tiotal fastanställda medarbetare (IKT-pedagoger, bibliotekarier och grafisk formgivare).  Den nya chefen kommer att ingå i universitetsbibliotekets ledningsgrupp och samverka inom KI:s utbildningsorganisation.
(Sista ansökningsdag 2016-08-20)

Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *