Välkommen till NU2020!

Konferensen NU2020 äger rum 7–9 oktober på Campus Flemingsberg, söder om Stockholm. Konferensen vänder sig till alla som är engagerade i att utveckla högre utbildning: lärare, forskare i högskolepedagogik, pedagogiska ledare och utvecklare samt studenter.

Temat för konferensen 2020 är Hållbart lärande, med särskilt fokus på kritiskt tänkande, socialt ansvarstagande och breddat deltagande. Med temat vill vi sätta fokus på målsättningen god utbildning för alla och rikta strålkastarna mot undervisning och lärandemiljöer som är utformade med målet att bidra till ett socialt hållbart samhälle, ett jämställt och jämlikt deltagande i undervisning, och former som uppmuntrar studenter att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

För mer information kring datum, se nu2020 nyhetsbrev 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *