Workshop om ABC-metoden

Avdelningen för Högskolepedagogisk Utveckling (AHU) vid Lunds universitet anordnar en workshop för pedagogiska utvecklare om ABC-metoden för kursdesign. Metoden är ett sätt att brainstorma kring kursplanering med visst fokus på ”blended” undervisningsmiljöer (d v s miljöer där undervisningsaktiviteter i det fysiska rummet integreras med aktiviteter som genomförs med digitala verktyg och plattformar). Metoden är hands-on och innebär att man planerar en kurs eller ett utbildningsprogram utifrån olika läraktiviteter (d v s fokus ligger på undervisningsformer, i fysiska och digitala miljöer). Man bör delta som ett arbetslag om minst 2 och högst 5-6 personer som arbetar gemensamt med en kurs under workshopen. Inga förberedelser krävs, men man bör ha kursinnehållet och kursmålen i den kurs man ska jobba med relativt klart för sig inför träffen.
Datum och tid för workshopen är den 5 februari 2018 kl 10.00-(ca)13.00 (själva workshopen tar ca 2 timmar och därefter samlas deltagarna för gemensam metareflektion kring workshopen) i AHUs lokaler i Lund. Man anmäler sig genom att maila till marita.ljungqvist@ahu.lu.se. Meddela Marita om hur många deltagare man vill delta med. Det finns en anmälningsgräns på ca 25 personer. Läs gärna mer om metoden här: https://blogs.ucl.ac.uk/abc-ld/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *