Konferens – “transformative learning”

In today’s educational institutions and practices? How does the notion of transformative learning square with the pressures of employability, and can transformative learning give learners greater autonomy vis-à-vis such pressures? This conference is for educators, practitioners, researchers and students from different disciplines who are interested in exploring theories and practices of transformative learning. A wide range of questions will be considered, for example:
·      Are theories of transformative learning correct to suggest that transformation begins with a loss of orientation, with
dissonance and with liminality?
·     How can we incorporate dissonance in our teaching in a manner that is deliberate without being patronising?
·     And how can such dissonance creatively enhance, rather than undermine, our ability to act in a complex world?
 
Transformative Learning takes place at the University of Kent.  

Boka inspirationsdagen den 12 januari!

Swednets medlemmar är varmt välkomna till 2016 års inspirationsdag som går av stapeln den 12 januari vid Uppsala universitet (ca 10:00-15:00). Temat för i år är “Samverkan.”

Grundtanken med Swednets inspirationsdagar är att erbjuda medlemmarna ytterligare ett tillfälle att träffas för erfarenhetsutbyte och för främjande av nätverkande och samverkan. Den 12 januari kommer Du att, i detta syfte, dels få tillfälle att diskutera och ta del av erfarenheter av arbete med stöd för aktiv studentmedverkan i utbildning, dels få tillfälle att presentera och diskutera idéer om, och konkreta förslag till, hur vi kan samverka mellan pedagogiska utvecklingsenheter och därmed utnyttja våra resurser och aktiviteter bättre.

För detta ändamål har vi, till förmiddagspasset (10.00-12.30), bjudit in Colin Bryson och Ruth Förlänger från Newcastle University som arbetar med utveckling av ”Student partnership in education” samt representanter för Uppsala universitets projekt ”Vidareutveckling av aktiv studentmedverkan vid Uppsala universitet”. Under eftermiddagen (13.30-15.00) diskuterar vi idéer och konkreta förslag till samverkan.

Vi önskar alla varmt välkomna!

/Swednets styrelse med Mona i spetsen