Strategisk pedagogisk utveckling

Kurs för högskolepedagogiska utvecklare

Nu drar vi igång med ytterligare en omgång av den strategiska kursen. 

Kursen vänder sig till personer som arbetar med högskolepedagogisk utveckling vid universitet och högskolor – pedagogiska utvecklare eller motsvarande med liknande arbetsuppgifter. Syftet med kursen är att stödja lärosätenas arbete med högskolepedagogisk utveckling. Målet är att du som kursdeltagare ska utveckla förmågan att proaktivt och vetenskapligt förankrat bidra till strategisk utveckling vid det egna lärosätet.

Totalt omfattar kursen 5 veckors arbete fördelat på cirka 10 månader, september 2021 – juni 2022.  Kursen bygger på en hög grad av deltagaraktivitet med eget och gemensamt arbete mellan kursträffarna. Kursen ges på svenska. Den genomförs med tre fysiska sammankomster och fem nätburna träffar. Om coronapandemin förhindrar fysiska träffar, kommer kursstarten att skjutas upp. Läs mer här!

Anmälan: Sista dag är 22 februari. Välkommen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *