Call for Journal of University Teaching and Learning Practice (JUTLP) Special Issue Proposals

The Journal of University Teaching and Learning Practice is calling for proposals for 2019 special issues, especially on contemporary themes associated with effective and innovative teaching and learning practice in the higher education environment.
The expectation is that the special issue would be of interest to an international audience. To propose a special issue download the Special Issue Proposal form from the JUTLP website and email the completed Special Issue Proposal form to Associate Professor Dominique Parrish at dominique.parrish@uow.edu.au.
Special Issue Proposals are due by Monday 30 April 2018.

Granskare sökes inför NU2018

Är du intresserad av att granska abstracts inför NU2018? Bidrag kan sändas t.o.m. 1 mars och senast den 1 maj ska potentiella presentatörer få besked. Meddela gärna konferenskommittén snarast möjligt om du har möjlighet att hjälpa till (svar till Gunvor.larsson.abbad@liu.se). Glöm inte heller att anmäla dig till själva konferensen och kanske skicka in ett eget bidrag! Vi ses väl där?
 
 

ISSOTL18 kommer till Norden!

ISSOTL18 – The international Society for the Scholarship of Teaching and Learnings årliga konferens har i år 15-årsjubileum och äger rum i Bergen, Norge, den 24-27 oktober, 2018. Call for proposals är öppet: http://www.issotl.com/issotl15/node/239. Då detta är första gången som konferensen kommer till Norden (och bara andra gången i Europa) så vill vi speciellt bjuda in svenska kollegor. Konferenstemat är Toward a learning culture. För mer info se http://www.issotl.com/issotl15/node/232.

Skrivinternat i Swednets regi!

Swednet arrangerar nu vårt allra första skrivinternat för våra medlemmar. Här kan du under några dagars tid få möjlighet att fokusera på ditt skrivande tillsammans med en mindre grupp. Skrivandet kan utgöras av vetenskapliga arbeten (artiklar, rapporter, forskningsansökningar o.d.) eller reflekterande texter baserade på beprövad erfarenhet men bör vara av relevans för det högskolepedagogiska området.

Skrivinternatet är förlagt till Häckeberga slott, söder om Lund, den 13-15 augusti, 2018. Anmälan görs till Åse Nygren (ase.nygren@bth.se) senast den 1 april. I din anmälan ska namn, universitet och skrivprojekt framgå. Skrivprojektet ska motiveras – varför är detta projekt viktigt för dig personligen och varför är frågeställningen av särskild relevans för det högskolepedagogiska fältet? Läs mer om upplägg, anmälan, kostnad o.d. här innan du anmäler dig. Observera att skrivinternatet har ett begränsat antal platser.

Högre utbildning – redaktörskap och granskare!

Tidskriften Högre utbildning sjösattes 2010 och är Sveriges enda akademiska tidskrift specifikt inriktad mot högre utbildning. Tidskriften är kollegialt granskad och utgör en svensk-nordisk disciplinöverbryggande arena för kunskapsbildning av relevans för undervisning och utbildning vid universitet och högskolor. Tidskriften högre utbildning söker nu granskare och har en utlysning ute vad gäller redaktörskap. För mer uppgifter om tidskriftens inriktning och organisation, se www.hogreutbildning.se.

Välkommen till Swednets inspirationsdag!

Inspirationsdagen går av stapeln på vårt allra nyaste universitet, nämligen Malmö universitet. Låt oss fira in det nya universitetet tillsammans den 6 februari kl 10-15! Temat denna gång är

Hur främjar vi ett  studentaktivt och kollaborativt lärande?

Hur kan vi som pedagogiska utvecklare inspirera våra kollegor till ett mer studentaktivt arbetssätt?

Kom med en idé- få två!

Vi hoppas på nätverkande och utbyte av idéer och vill uppmuntra alla att dela exempel på aktiviteter vi erbjuder i detta syfte. Det kan vara kurser, workshops, webinarier, konsultativa insatser, utbildningsmaterial  på teman som till exempel  utmaningsbaserat lärande, studenter som partners, problembaserat lärande…..

Vi vill leva som vi lär och lägger därför mesta tiden på diskussion och utbyte i workshopform med korta introduktioner/presentationer – max 7 minuter!

Vi träffas i AKLs lokaler i  Orkanenbiblioteket, Nordenskiöldsgatan 10,  10 minuters promenad från Malmö C. För er som vill övernatta finns det gott om hotell i centrala Malmö inom 10 – 15 minuters promenadavstånd från universitetet.

Anmäl dig senast 1 februari  via mail till Patricia.staaf@mau.se Skriv några rader om vilket exempel på inspirerande arbetssätt du/ni vill dela.

Välkomna till Sveriges nyaste universitet!

Årskonferens och skrivinternat!

Årskonferensen 2018 kommer att hållas vid Göteborgs universitet den 24-25 maj. Mer information kommer efter det nya året när konferensens webbsida lanseras.
Swednets allra första skrivinternat kommer att hållas den 13-15 augusti. Här finns det möjlighet att skriva klart den där artikeln, rapporten, ansökan eller kanske rent av arbeta på din pedagogiska portfölj. Vetenskapliga arbeten som för det högskolepedagogiska området framåt kommer att prioriteras. Mer information kommer inom kort. Det kommer att finnas ett begränsat antal platser.
Vi passar på att önska alla Swednets medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Vi hoppas att vi närmast ses på inspirationsdagen i Malmö den 6 februari!
/Swednets styrelse