BTH söker pedagogisk utvecklare

BTH söker pedagogisk utvecklare!

Blekinge Tekniska Högskola söker nu en ny medarbetare som vill vara med att utveckla vår verksamhet.
Som pedagogisk utvecklare arbetar du med högskolans centrala kvalitets- och utbildningsutveckling med placering vid Enheten för utbildningsutveckling. Enheten ansvarar för högskolans långsiktiga utvecklingsarbete för främjandet av en god utbildningsmiljö och högkvalitativa utbildningar. Här ingår högskolepedagogisk verksamhet och vårt övergripande kvalitetssäkringsarbete.

Kunskapsmässigt har du en gedigen akademisk bas som genomsyrar ditt arbetssätt; alltifrån ett vetenskapligt förhållningssätt till bred kunskap om högre utbildning, dess ramverk och förutsättningar. Du kan utveckla och stödja lärande och undervisning samt planera och genomföra pedagogisk och didaktisk kompetensutveckling av undervisande personal.

Önskvärda kvalifikationer
I första hand söker vi dig som har en akademisk utbildning och flera års erfarenhet av kvalitetssäkringsarbete och utbildningsrelaterat utvecklingsarbete. Du är flexibel, självständig, drivande och kreativ, och har förmåga att arbeta tillsammans med olika grupper inom den akademiska organisationen. Forskningserfarenhet är meriterande.

Sista datum att söka tjänsten är 11 augusti! Välkommen att jobba med oss! 

 

Stort tack till arrangörerna vid Umeå universitet!

Swednet vill på detta sätt rikta ett stort tack till Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) vid Umeå universitet för ert fantastiska arrangement av Swednets och UKÄ:s gemensamma konferens 2019. Årskonferensen är nu avslutad och vi tar med oss ett produktivt verksamhetsår 2018 och en högskolepedagogisk utveckling som just nu har vind i seglen. Swednets idoga arbete för att skapa mervärde för våra medlemmar och vårt nationella arbete för att skapa en stabil grogrund för högskolepedagogisk utveckling vid svenska lärosäten ger utdelning. Vi ser nu fram emot tre härliga dagar vid Noors slott i Knivsta där 2019 års skrivinternat går av stapeln den 12-14 augusti. Det finns fortfarande tre platser kvar… Kontakta Åse Nygren any@bth.se om du är intresserad av att delta. Du får tid och möjlighet till reflektion och skrivande och möjlighet till kollegial återkoppling. Jan Stockfors från tidskriften Högre utbildning kommer att vara där för att presentera tidskriften och prata om olika format, teman och möjligheter till publicering. Den 13-14 maj 2020 kommer årskonferensen att arrangeras gemensamt av Uppsala universitet och SLU. Väl mött och ha en härlig sommar tills vi ses igen!

 

Swednets årsstämma 2019 är igång!

Swednets årsstämma är igång i Designhögskolans spännande lokaler i Umeå. Swednets årliga aktiviteter för våra medlemmar – inspirationsdag, årskonferens och skrivinternat – och ekonomin redovisas. Swednet har idag 160 medlemmar och växer så det knakar. Våra medlemmar representerar nu ett 25-tal lärosäten.

Swednets och UKÄ:s gemensamma konferens är igång!

Vice-rektor för utbildning vid Umeå universitet, Heidi Hansson, inleder UKÄs och Swednets gemensamma konferens.

 

Anders Söderholm, generaldirektör på Universitetskanslerämbetet, håller därefter sin keynote på ämnet “Behovet av en högskolepedagogisk strategi.” Söderholm menar att en sådan strategi behövs därför att…

…studentpopulationen förändras

…arbetsmarknaden förändras

…nya lär-möjligheter skapas.

NGL 2019

Varmt välkomna till NGL2019 som i år går av stapeln i Tällberg. Fokus på denna konferens är Lärare för nästa generation. Syftet med denna högskolepedagogiska konferensen är att skapa möten mellan forskning och pågående utvecklingsarbete. Målgruppen för konferensen är lärare, forskare och stödpersonal såsom exempelvis pedagogiska utvecklare och IKT-pedagoger. Samtalen framtidens lärare kommer utgå från följande teman: Rum, Redskap, Relationer, Repertoar. Här kan du läsa mer om konferensen och skicka gärna in ditt bidrag.

 

Välkomna på skrivinternat, 2019!

Skrivinternat i Swednets regi!
Efter förra årets succé vid Häckeberga slott utanför Lund, så arrangerar Swednet nu sitt andra skrivinternat för sina medlemmar. Här kan du under några dagars tid få möjlighet att fokusera på ditt skrivande tillsammans med en mindre grupp. Skrivandet kan utgöras av vetenskapliga arbeten (artiklar, rapporter, forskningsansökningar o.d.) eller reflekterande texter baserade på beprövad erfarenhet men bör vara av relevans för det högskolepedagogiska området. Vi ser gärna att du har ett påbörjat arbete som det i möjligaste mån går att avsluta inom skrivinternatets tidsram.


Tid och plats:
Noors slott i Knivsta (ca 15 min från Arlanda), 12-14 augusti

Upplägg:
Skrivinternatet inleds vid lunchtid måndagen den 12 augusti (ca kl 12:00) och avslutas efter lunch den 14 augusti (ca kl 13). Du erbjuds rum och helpension på fantastiskt vackra Noors slott i Knivsta. Skrivinternatet innehåller både seminarier i grupp och egen tid för skrivande. Vi har tillgång till två konferensrum och flertalet andra inbjudande sittgrupper där du kan arbeta i lugn och ro och under avslappnande former. Runt slottet finns en underbar natur som inbjuder till promenader för reflektion och samtal.

Det kommer att finnas en seminarieledare på plats för att guida skrivprocessen. Utöver seminarieledaren så kommer Jan Stockfors från Högre utbildning, en tidskrift som publicerar texter av författare från många olika ämnes- och skrivtraditioner, att hålla i ett seminarium. Organisatör är Swednets styrelse med Åse Nygren och Jeanette Sjöberg i spetsen.

För er som är med i forskarhandledarutbildarnätverket (NFU) så har vi i år förlagd nätverksträffen i anslutning till skrivinternatet. NFU träffas under förmiddagen den 12 augusti vid Noors slott. För de som sedan vill ansluta till skrivinternatet går det alldeles utmärkt.

Anmälan:
Anmälan görs till Åse Nygren (ase.nygren@bth.se) senast den 10 maj. Anmälan är bindande. Avanmälan debiteras. I din anmälan ska namn, universitet och skrivprojekt framgå tillsammans med faktureringsadress och referensnummer. Vi ser också gärna att ett skriftligt intyg från ansvarig chef bifogas där det framgår att man ämnar avsätta tid och medel för skrivinternatet för deltagaren ifråga. Skrivprojektet ska motiveras – varför är detta projekt viktigt för dig personligen och varför är frågeställningen av särskild relevans för det högskolepedagogiska fältet?

Kostnaden för internatet subventioneras av Swednet. Deltagarnas kostnad är 4000 kr. I detta pris ingår eget rum (2 nätter) och helpension på Noors slott. Egen dator medtages.

Vem får ansöka?
Swednets skrivinternat är öppet för alla våra medlemmar. Vi strävar efter en bred lärosätesrepresentation. Antal platser är begränsat.

Påminnelse: Swednet och UKÄ bjuder in till konferens

I samband med Swednets årskonferens bjuder Swednet och UKÄ in till en gemensam konferensdag. Konferensdagen, som går av stapeln den 23 maj vid Umeå universitet, hålls under temat “Högskolepedagogisk utveckling – strategi, praktik och forskning.”

Konferensen riktar sig till ledningspersoner, strategiskt ansvariga, pedagogiska utvecklare, lärare och studenter. Vänligen sprid informationen till ledning, pedagogiska utvecklare, lärare, studenter m.fl. vid era respektive lärosäten. Extra viktigt att sprida till ledningspersoner då få har anmält sig hittills till den 23 maj. Det kan vara ett bra tillfälle att samtala med ministern för högre utbildning (om planerna för hennes deltagande håller). Sprid gärna till rektorer, prorektorer, dekaner m.fl. på era lärosäten! 

Swednets årskonferens hålls den 24 maj dit Swednets medlemmar hälsas välkomna. För anmälan och program se här. Du kan anmäla dig antingen till en av dagarna eller till bägge dagarna.

 

Välkomna till NFU-nätverksträff den 12/8!

Nätverket för forskarhandledarutbildare (NFU) träffas den 12 augusti mellan klockan 09.30-16.00 i anslutning till Swednets skrivinternat vid Noors slott. För de som enbart vill delta under förmiddagen och påbörja skrivinternatet efter lunch då detta startar så går det alldeles utmärkt. Planeringen är gjord så att man ska kunna vara med på båda om man så vill. Notera bara detta i din anmälan så att vi vet hur många det blir på eftermiddagen.

Du som vill delta på träffen får själv boka resor och eventuellt husrum på Noors Slott i Knivsta (förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår i NFU:s nätverksträff). Det finns 18 platser på förmiddagen och 10 platser på eftermiddagen och det är först till kvarn som gäller.

Vi behöver ha ditt svar senast den 15 maj och anmälan är bindande. Om du bokar av efter den 12 juni behöver vi fakturera kostnaden till din arbetsgivare.

Skicka ett e-postmeddelande till charlotte.sundstrom@uadm.uu.se senast den 15 maj om du vill vara med på dagen och meddela om du vill vara med på förmiddagen och lunchen eller hela dagen.

 

Varmt välkommen.

Med vänliga hälsningar

Tomas Grysell och Charlotte Sundström