Anmäl dig till årskonferensen!

Dags att anmäla sig till Swednets årskonferens, i år är förlagd till Göteborgs universitet. Temat för årets konferens är Utbildning för hållbar utveckling. Huvudtalare är:

  • Arjen Wals, gästprofessor i Lärande och utbildning för hållbar utveckling vid Göteborgs universitet. Arjen är professor i socialt lärande och hållbar utveckling vid Wageningen University i Nederländerna och UNESCO-ordförande inom samma område.
  • John Holmberg, professor i fysisk resursteori vid Chalmers och innehavare av Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling.
  • Johan Larsson, doktorand vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers.
  • Barbro Robertsson, sakkunnig i bedömargrupp vid UKÄ:s nationella utvärdering av hållbar utveckling i utbildningen vid Sveriges universitet och högskolor. Arbetade i många år med att utveckla kriterier för hållbarhetsmärkning av utbildningar vid Göteborgs universitet.

Varmt välkomna att delta i detta spännande forum! Glöm inte att skicka in bidrag. Call for papers stänger 12 april!

NU-konferens och skrivinternat – deadline 1 april!

Missa inte att anmäla dig till skrivinternat och NU-konferensen – senast 1 april!

Sista anmälningsdag för Swednets skrivinternat vid Häckeberga slott är 1 april. Gå inte miste om en plats till detta spännande event då du har möjlighet att ägna dig åt ditt skrivande i tre dagar tillsammans med kollegor från hela landet. Skrivinternatat går av stapeln 13-15 augusti. Läs mer här.

Även NU2018 har deadline för bidrag den 1 april – missa inte detta! Tema för i år är det akademiska lärarskapet. NU-konferensen är Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning och går i år av stapeln den 9-11 oktober. Anmälan öppen till 15 september, 2018.

 

10th Nordic-Baltic Seminar for Educational Development

The 10th Nordic-Baltic Seminar for Educational Development takes place in Odense, Denmark on August 22. The intention with this anniversary meeting is to end up with a series of tangible products inside one of three tracks:

1. Research or development project application
2. Activity/course for university teachers in the Nordic-Baltic region
3. Development activity/course for educational developers in the Nordic-Baltic region

The nature of the product and the theme of the work process will be decided by each track’s participants themselves before the meeting. We therefore urge you – no later than April 2nd – to come up with your ideas or themes for a product and process to work with during the meeting.
Welcome to this vibrant network!

Call for Journal of University Teaching and Learning Practice (JUTLP) Special Issue Proposals

The Journal of University Teaching and Learning Practice is calling for proposals for 2019 special issues, especially on contemporary themes associated with effective and innovative teaching and learning practice in the higher education environment.
The expectation is that the special issue would be of interest to an international audience. To propose a special issue download the Special Issue Proposal form from the JUTLP website and email the completed Special Issue Proposal form to Associate Professor Dominique Parrish at dominique.parrish@uow.edu.au.
Special Issue Proposals are due by Monday 30 April 2018.

Granskare sökes inför NU2018

Är du intresserad av att granska abstracts inför NU2018? Bidrag kan sändas t.o.m. 1 mars och senast den 1 maj ska potentiella presentatörer få besked. Meddela gärna konferenskommittén snarast möjligt om du har möjlighet att hjälpa till (svar till Gunvor.larsson.abbad@liu.se). Glöm inte heller att anmäla dig till själva konferensen och kanske skicka in ett eget bidrag! Vi ses väl där?
 
 

ISSOTL18 kommer till Norden!

ISSOTL18 – The international Society for the Scholarship of Teaching and Learnings årliga konferens har i år 15-årsjubileum och äger rum i Bergen, Norge, den 24-27 oktober, 2018. Call for proposals är öppet: http://www.issotl.com/issotl15/node/239. Då detta är första gången som konferensen kommer till Norden (och bara andra gången i Europa) så vill vi speciellt bjuda in svenska kollegor. Konferenstemat är Toward a learning culture. För mer info se http://www.issotl.com/issotl15/node/232.

Skrivinternat i Swednets regi!

Swednet arrangerar nu vårt allra första skrivinternat för våra medlemmar. Här kan du under några dagars tid få möjlighet att fokusera på ditt skrivande tillsammans med en mindre grupp. Skrivandet kan utgöras av vetenskapliga arbeten (artiklar, rapporter, forskningsansökningar o.d.) eller reflekterande texter baserade på beprövad erfarenhet men bör vara av relevans för det högskolepedagogiska området.

Skrivinternatet är förlagt till Häckeberga slott, söder om Lund, den 13-15 augusti, 2018. Anmälan görs till Åse Nygren (ase.nygren@bth.se) senast den 1 april. I din anmälan ska namn, universitet och skrivprojekt framgå. Skrivprojektet ska motiveras – varför är detta projekt viktigt för dig personligen och varför är frågeställningen av särskild relevans för det högskolepedagogiska fältet? Läs mer om upplägg, anmälan, kostnad o.d. här innan du anmäler dig. Observera att skrivinternatet har ett begränsat antal platser.