Påminnelse: Swednet och UKÄ bjuder in till konferens

I samband med Swednets årskonferens bjuder Swednet och UKÄ in till en gemensam konferensdag. Konferensdagen, som går av stapeln den 23 maj vid Umeå universitet, hålls under temat “Högskolepedagogisk utveckling – strategi, praktik och forskning.”

Konferensen riktar sig till ledningspersoner, strategiskt ansvariga, pedagogiska utvecklare, lärare och studenter. Vänligen sprid informationen till ledning, pedagogiska utvecklare, lärare, studenter m.fl. vid era respektive lärosäten. Extra viktigt att sprida till ledningspersoner då få har anmält sig hittills till den 23 maj. Det kan vara ett bra tillfälle att samtala med ministern för högre utbildning (om planerna för hennes deltagande håller). Sprid gärna till rektorer, prorektorer, dekaner m.fl. på era lärosäten! 

Swednets årskonferens hålls den 24 maj dit Swednets medlemmar hälsas välkomna. För anmälan och program se här. Du kan anmäla dig antingen till en av dagarna eller till bägge dagarna.

 

Välkomna till NFU-nätverksträff den 12/8!

Nätverket för forskarhandledarutbildare (NFU) träffas den 12 augusti mellan klockan 09.30-16.00 i anslutning till Swednets skrivinternat vid Noors slott. För de som enbart vill delta under förmiddagen och påbörja skrivinternatet efter lunch då detta startar så går det alldeles utmärkt. Planeringen är gjord så att man ska kunna vara med på båda om man så vill. Notera bara detta i din anmälan så att vi vet hur många det blir på eftermiddagen.

Du som vill delta på träffen får själv boka resor och eventuellt husrum på Noors Slott i Knivsta (förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår i NFU:s nätverksträff). Det finns 18 platser på förmiddagen och 10 platser på eftermiddagen och det är först till kvarn som gäller.

Vi behöver ha ditt svar senast den 15 maj och anmälan är bindande. Om du bokar av efter den 12 juni behöver vi fakturera kostnaden till din arbetsgivare.

Skicka ett e-postmeddelande till charlotte.sundstrom@uadm.uu.se senast den 15 maj om du vill vara med på dagen och meddela om du vill vara med på förmiddagen och lunchen eller hela dagen.

 

Varmt välkommen.

Med vänliga hälsningar

Tomas Grysell och Charlotte Sundström

Temanummer om undervisning och lärande för hållbar utveckling i högre utbildning

Högre utbildning ger ut ett temanummer om undervisning och lärande för hållbar utveckling i högre utbildning och välkomnar bidrag som bygger på initiativ att främja lärande för hållbar utveckling genom att organisera högre utbildning på nya sätt. Bidrag kan exempelvis behandla följande ämnen: styrning och organisering av utbildning för att främja hållbar utveckling; pedagogiska former och lärandeaktiviteter som stödjer lärande för hållbar utveckling; exempel på fortbildning av lärare som syftar till att stärka kompetenser för att undervisa om/i hållbar utveckling. Vi välkomnar också bidrag som reflekterar kring särskilda erfarenheter av undervisning och lärande för hållbar utveckling – inklusive studenters bidrag.

Deadline full papers: October 15, 2019. 

Årskonferens 23-24 maj 2019 i samarbete med Universitetskanslersämbetet och Umeå universitet

I samband med Swednets årskonferens bjuder Swednet och UKÄ in till en gemensam konferensdag. Konferensdagen, som går av stapeln den 23 maj vid Umeå universitet, hålls under temat “Högskolepedagogisk utveckling – strategi, praktik och forskning.”

Konferensen riktar sig till ledningspersoner, strategiskt ansvariga, pedagogiska utvecklare, lärare och studenter. Vänligen sprid informationen till ledning, pedagogiska utvecklare, lärare, studenter m.fl. vid era respektive lärosäten.

Swednets årskonferens hålls den 24 maj dit Swednets medlemmar hälsas välkomna. För anmälan och program se här. Du kan anmäla dig antingen till en av dagarna eller till bägge dagarna.

Notera att trycket kommer att vara stort på både boende och flyg. Det är därför klokt att boka i god tid. Konferensen har också ett begränsat antal platser.

 

Välkomna önskar Swednets styrelse och konferenskommittén från Umeå universitet

Swednets inspirationsdag är igång!

Swednets inspirationsdag har kickat igång vid Högskolan Halmstad. Tema för i år är Framtidens lärandemiljöer och dagen fylld med besök i hela fyra olika labbmiljöer/innovationsarenor för de 25 deltagare som är på plats från olika lärosäten runt om i Sverige. Här finns representanter från SLU, Malmö Universitet, Lunds universitet, Högskolan Dalarna, Umeå universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Luleå Tekniska Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Sjöstridsskolan och Jönköping University.

Den strategiska kursen är tillbaka!

Att arbeta strategiskt med högskolepedagogisk utveckling: kurs för högskolepedagogiska utvecklare 2019-2020. 

Den strategiska kursen är tillbaka på begäran. Syftet med kursen är att stödja lärosätenas arbete med högskolepedagogisk utveckling. Målet är att du ska utveckla förmågan att proaktivt och vetenskapligt förankrat bidra till strategisk utveckling vid det egna lärosätet. Du får en ökad kunskap om och förståelse för högskolepedagogiskt utvecklingsarbete, ledning av förändringsprocesser och din egen roll i organisationen. Du kommer att ta del av aktuella erfarenheter från andra lärosäten och internationell forskning samt möjlighet att bygga upp kompetensförstärkande nätverk. Under kursen kommer du att arbeta med ett utvecklingsprojekt på ditt eget lärosäte. Genom kursen får du möjlighet att bidra till den gemensamma kunskapen om förutsättningarna för och erfarenheterna av högskolepedagogiska utvecklingsinsatser.

Kursen vänder sig till personer som arbetar med högskolepedagogisk utveckling vid universitet och högskolor – pedagogiska utvecklare eller motsvarande med liknande arbetsuppgifter. I kursen eftersträvas bredd och variation avseende erfarenheter, lärosätes tillhörighet etcetera. Maximalt antal deltagare är 18 personer. Kursen genomförs på svenska. Deltagaravgiften är 5000 kr, vilket inkluderar mat under sammankomsterna samt logi under internatet. Deltagarna betalar dessutom för sina egna resor samt boende vid den första och sista av kursens sammankomster. Swednet bidrar till kursens genomförande med 4.000 kr/deltagare samt omkostnader för kursansvariga.

Kursansvarigas insats bekostas av deras lärosäten. Kursledningen består av Maja Elmgren (Uppsala universitet), Oskar Gedda (Luleå tekniska universitet), Anders Sonesson (Lunds universitet), Patricia Staaf (Malmö universitet) och Katarina Winka (Umeå universitet)
OBS!!! Det räcker inte att mejla någon av kursledarna utan formuläret måste användas för att anmälan ska vara giltig. 

 

 

Högskolan Dalarna söker tre pedagogiska utvecklare

Högskolan Dalarna är i ett läge där de förstärker och utvecklar den högskolepedagogiska utbildningsverksamheten. Nästa generations lärandecentrum är en högskolepedagogisk enhet med tre verksamhetsområden, Högskolepedagogik, IKT-pedagogik och Lärmiljöer. Just nu sökes tre pedagogiska utvecklare, till två av dessa söker vi dig som har arbetat med lärmiljöer eller digital kompetens:

Högskolepedagogisk utvecklare

Högskolepedagogisk utvecklare med inriktning lärmiljöer

Högskolepedagogisk utvecklare med inriktning digital kompetens.

 

Inspirationsdagen 30/1

Glöm inte att anmäla er till inspirationsdagen vid Högskolan i Halmstad. Notera datumet den 30 januari – ett annat felaktigt datum har gått ut tidigare, men det är alltså den 30 januari som gäller! Tema för årets inspirationsdag är Framtidens lärandemiljöer – ett spännande tema som vi lär ha mycket att prata om och låta oss inspireras!

Väl mött!