AHU utlyser doktorandtjänster!

Utbildningsvetenskapliga institutionen, där AHU (Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling) ingår, utlyser nu ett antal doktorandtjänster varav en har inriktning mot högre utbildning. Sista ansökningsdag 1 mars. Ni får gärna sprida denna information vidare. Här är utlysningarna:
 
 
För information om pågående forskning vid Utbildningsvetenskapliga institutionen och AHU se: http://www.uvet.lu.se/forskning/ respektivehttp://www.ahu.lu.se/forskning/

Welcome to the conference Its21 in Uppsala 13-14 June, 2017.

The theme of this year’s its21 (Interdisciplinary Teamwork Skills in the 21st century) is Effective group works – group assignments, learning in groups and development of group dynamics. It is hosted by Enhgeten för universitetspedagogik/Academic Learning and Teaching.

The conference has a practical focus on how to make students’ group work effective and creative, and invites teachers and students in higher education. The conference offers both theoretical lectures and workshops on three pedagogical models: Problem Based Learning (PBL), Experts in Teams (Experts in teams as a pedagogical model developed and used at NTNU, Trondheim), and Active Learning Classrooms (ALC). Se här för mer information och för registrering. Also see under the rubric “Konferenser.”

Avslutning på den strategiska kursen!

Avslutning på den strategiska kursen!

IMG_2028

Den strategiska kursen för högskolepedagogiska utvecklare avslutade idag på Stockholms universitet. Ett antal högskolepedagoger har under ett års tid arbetat med strategiska utvecklingsprojekt vid sina egna lärosäten. Dessa kommer att publiceras senare under vårterminen under “Resurser.” Vi deltagare tackar kursledningen – Katarina Mårtensson, Torgny Roxå, Mona Fjellström och Maja Elmgren – för ett mycket väl genomarbetad kurs och för god handledning och stöd under arbetets gång.

Swednets inspirationsdag!

Inspirationsdag och kommande årskonferens!

insp

Igår hölls Swednets inspirationsdag 2017 vid Centrum för Universitetslärarutbildning på Stockholms universitet. Ett 40-tal deltagare från olika lärosäten runt om i Sverige lyssnade under förmiddagen till två inspirationsföreläsningar som tog sin utgångspunkt i forskning som är relevant för pedagogisk utveckling. Max Scheja talade om studenters lärande och  Klara Bolander Laksov talade om perspektiv på organisation och ledarskap i akademin. Eftermiddagen utgjordes av presentationer från deltagarna på kursen i strategisk pedagogisk utveckling. Däremellan fanns plats för kollegiala samtal och möten mellan högskolepedagoger från olika lärosäten i Sverige. De färdiga rapporterna från den strategiska kursen kommer att läggas ut på Swednets hemsida under vårterminen. Vi tackar Centrum för Universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet för värdskapet och hoppas på återseende årskonferensen vid BTH 11-12 maj! Mer information om årskonferensen finns under rubriken “Konferenser.” Information om anmälan kommer ut inom kort.

Nordic-Baltic Network hosts meeting in Tromsø – register now!

The Nordic-Baltic Network in Higher Education Development hosts a meeting in Tromsø on 21-21 March, 2017. It is an excellent opportunity to meet with colleagues from the Nordic and Baltic states and exchanges experiences, open up for collaborations etc

This year’s theme:

Who are we and who do we want to be? Academic developers as course providers, brokers, innovators of educational development, free or just acting as the extended arm for the leadership?

Host: Center for Teaching, Learning and Technology (Result) at UiT The Arctic University of Norway

Register here

Varmt välkommen till Swednets Inspirationsdag 2017 

2017 års upplaga av inspirationsdagen arrangeras av Centrum för Universitetslärarutbildning vid Stockholms Universitet torsdag den 12 januari.

Dagen inleds med två inspirationsföreläsningar som tar sin utgångspunkt i forskning som är relevant för pedagogisk utveckling. Max Scheja kommer att tala om studenters lärande och  Klara Bolander Laksov kommer att tala om perspektiv på organisation och ledarskap i akademin. Under eftermiddagen kommer deltagarna på Swednets kurs i strategisk pedagogisk utveckling att presentera sina utvecklingsprojekt som de arbetat med under 2016.

Plats: sal Spelbomskan, Aula Magna-huset.

Tid 12 januari kl 9.30-16.00

Anmäl dig här.

Vi önskar er alla varmt välkomna!