Högskolan Dalarna söker högskolepedagogiska utvecklare

Högskolan Dalarna söker dig som vill vara med och utveckla det högskolepedagogiska fältet och lärarna vid lärosätet. Högskolan Dalarna har i en strategisk satsning på Nästa Generations Lärande (NGL) investerat i olika utvecklingsprojekt, nu fokuserar högskolan på den högskolepedagogiska utbildningsverksamheten. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är utveckla den högskolepedagogiska verksamheten, där samverkan med andra lärosäten är en viktig del av strategin för förnyelse. Välkommen med din ansökan!

BTH söker pedagogisk utvecklare

Blekinge Tekniska Högskola söker pedagogisk utvecklare med fokus på media, digitala system och verktyg. Som pedagogisk utvecklare arbetar du med högskolans centrala kvalitets- och utbildningsutveckling med placering vid Enheten för utbildningsutveckling. Enheten ansvarar för högskolans långsiktiga utvecklingsarbete för främjandet av en god utbildningsmiljö och högkvalitativa utbildningar. Här ingår högskolepedagogisk verksamhet och digitala verktyg som stöd för lärande och undervisning. Välkommen med din ansökan!

 

Forskningskonferens om högre utbildning – 15-16 maj

6 platser kvar…

Om det är någon som funderat på att anmäla sig till skrivinternatet på Häckeberga slott i augusti men inte kommit till skott, så kommer här en sista möjlighet. Det finns 6 platser kvar. Hör av er till Åse Nygren any@bth.se om intresse finns.

 

Anmäl dig till årskonferensen!

Dags att anmäla sig till Swednets årskonferens, i år är förlagd till Göteborgs universitet. Temat för årets konferens är Utbildning för hållbar utveckling. Huvudtalare är:

  • Arjen Wals, gästprofessor i Lärande och utbildning för hållbar utveckling vid Göteborgs universitet. Arjen är professor i socialt lärande och hållbar utveckling vid Wageningen University i Nederländerna och UNESCO-ordförande inom samma område.
  • John Holmberg, professor i fysisk resursteori vid Chalmers och innehavare av Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling.
  • Johan Larsson, doktorand vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers.
  • Barbro Robertsson, sakkunnig i bedömargrupp vid UKÄ:s nationella utvärdering av hållbar utveckling i utbildningen vid Sveriges universitet och högskolor. Arbetade i många år med att utveckla kriterier för hållbarhetsmärkning av utbildningar vid Göteborgs universitet.

Varmt välkomna att delta i detta spännande forum! Glöm inte att skicka in bidrag. Call for papers stänger 12 april!

NU-konferens och skrivinternat – deadline 1 april!

Missa inte att anmäla dig till skrivinternat och NU-konferensen – senast 1 april!

Sista anmälningsdag för Swednets skrivinternat vid Häckeberga slott är 1 april. Gå inte miste om en plats till detta spännande event då du har möjlighet att ägna dig åt ditt skrivande i tre dagar tillsammans med kollegor från hela landet. Skrivinternatat går av stapeln 13-15 augusti. Läs mer här.

Även NU2018 har deadline för bidrag den 1 april – missa inte detta! Tema för i år är det akademiska lärarskapet. NU-konferensen är Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning och går i år av stapeln den 9-11 oktober. Anmälan öppen till 15 september, 2018.

 

10th Nordic-Baltic Seminar for Educational Development

The 10th Nordic-Baltic Seminar for Educational Development takes place in Odense, Denmark on August 22. The intention with this anniversary meeting is to end up with a series of tangible products inside one of three tracks:

1. Research or development project application
2. Activity/course for university teachers in the Nordic-Baltic region
3. Development activity/course for educational developers in the Nordic-Baltic region

The nature of the product and the theme of the work process will be decided by each track’s participants themselves before the meeting. We therefore urge you – no later than April 2nd – to come up with your ideas or themes for a product and process to work with during the meeting.
Welcome to this vibrant network!