Välkommen till Swednets inspirationsdag!

Inspirationsdagen går av stapeln på vårt allra nyaste universitet, nämligen Malmö universitet. Låt oss fira in det nya universitetet tillsammans den 6 februari kl 10-15! Temat denna gång är

Hur främjar vi ett  studentaktivt och kollaborativt lärande?

Hur kan vi som pedagogiska utvecklare inspirera våra kollegor till ett mer studentaktivt arbetssätt?

Kom med en idé- få två!

Vi hoppas på nätverkande och utbyte av idéer och vill uppmuntra alla att dela exempel på aktiviteter vi erbjuder i detta syfte. Det kan vara kurser, workshops, webinarier, konsultativa insatser, utbildningsmaterial  på teman som till exempel  utmaningsbaserat lärande, studenter som partners, problembaserat lärande…..

Vi vill leva som vi lär och lägger därför mesta tiden på diskussion och utbyte i workshopform med korta introduktioner/presentationer – max 7 minuter!

Vi träffas i AKLs lokaler i  Orkanenbiblioteket, Nordenskiöldsgatan 10,  10 minuters promenad från Malmö C. För er som vill övernatta finns det gott om hotell i centrala Malmö inom 10 – 15 minuters promenadavstånd från universitetet.

Anmäl dig senast 1 februari  via mail till Patricia.staaf@mau.se Skriv några rader om vilket exempel på inspirerande arbetssätt du/ni vill dela.

Välkomna till Sveriges nyaste universitet!

Årskonferens och skrivinternat!

Årskonferensen 2018 kommer att hållas vid Göteborgs universitet den 24-25 maj. Mer information kommer efter det nya året när konferensens webbsida lanseras.
Swednets allra första skrivinternat kommer att hållas den 13-15 augusti. Här finns det möjlighet att skriva klart den där artikeln, rapporten, ansökan eller kanske rent av arbeta på din pedagogiska portfölj. Vetenskapliga arbeten som för det högskolepedagogiska området framåt kommer att prioriteras. Mer information kommer inom kort. Det kommer att finnas ett begränsat antal platser.
Vi passar på att önska alla Swednets medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Vi hoppas att vi närmast ses på inspirationsdagen i Malmö den 6 februari!
/Swednets styrelse

Workshop om ABC-metoden

Avdelningen för Högskolepedagogisk Utveckling (AHU) vid Lunds universitet anordnar en workshop för pedagogiska utvecklare om ABC-metoden för kursdesign. Metoden är ett sätt att brainstorma kring kursplanering med visst fokus på ”blended” undervisningsmiljöer (d v s miljöer där undervisningsaktiviteter i det fysiska rummet integreras med aktiviteter som genomförs med digitala verktyg och plattformar). Metoden är hands-on och innebär att man planerar en kurs eller ett utbildningsprogram utifrån olika läraktiviteter (d v s fokus ligger på undervisningsformer, i fysiska och digitala miljöer). Man bör delta som ett arbetslag om minst 2 och högst 5-6 personer som arbetar gemensamt med en kurs under workshopen. Inga förberedelser krävs, men man bör ha kursinnehållet och kursmålen i den kurs man ska jobba med relativt klart för sig inför träffen.
Datum och tid för workshopen är den 5 februari 2018 kl 10.00-(ca)13.00 (själva workshopen tar ca 2 timmar och därefter samlas deltagarna för gemensam metareflektion kring workshopen) i AHUs lokaler i Lund. Man anmäler sig genom att maila till marita.ljungqvist@ahu.lu.se. Meddela Marita om hur många deltagare man vill delta med. Det finns en anmälningsgräns på ca 25 personer. Läs gärna mer om metoden här: https://blogs.ucl.ac.uk/abc-ld/

International Students as Partners Institute, June 11-14

The 3rd International Students as Partners Institute (ISaPI) will be held at McMaster University, Ontario, Canada (approx. 45 min south of Toronto Airport) from 11-14 June 2018. The overall aim of ISaPI is to build the capacity and understanding of faculty, staff, and students to develop, design, implement, and disseminate initiatives that promote the practice of students as partners in learning and teaching in higher education. Staff and faculty are encouraged, where possible, to bring a student with them, or students to bring a member of staff/faculty with them to participate in one or two consecutive two-day interactive workshops:

  • Doing students as partners well: Exploring powerful in-class and extra-curricular practices
  • Being a good partner: Understanding the dynamics of power-sharing partnership practices

 

Alternatively, teams of 4-6 faculty/staff and students (at least two of each) from an institution can apply to join a 3.5 day ‘Change Institute’ at which they’ll develop a ‘students as partners’ initiative they hope to implement in the coming year.

Welcome!

 

 

 

 

 

 

NERA, 2018

NERA (The Nordic Educational Research Association) håller sin årliga konferens den 8-10 mars, 2018 vid University of Oslo. Sista dag för proposals är 15 september, för abstracts 1 november. Temat är Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges. Vi ses väl där?