Swednets och UKÄ:s gemensamma konferens är igång!

Vice-rektor för utbildning vid Umeå universitet, Heidi Hansson, inleder UKÄs och Swednets gemensamma konferens.

 

Anders Söderholm, generaldirektör på Universitetskanslerämbetet, håller därefter sin keynote på ämnet “Behovet av en högskolepedagogisk strategi.” Söderholm menar att en sådan strategi behövs därför att…

…studentpopulationen förändras

…arbetsmarknaden förändras

…nya lär-möjligheter skapas.

NGL 2019

Varmt välkomna till NGL2019 som i år går av stapeln i Tällberg. Fokus på denna konferens är Lärare för nästa generation. Syftet med denna högskolepedagogiska konferensen är att skapa möten mellan forskning och pågående utvecklingsarbete. Målgruppen för konferensen är lärare, forskare och stödpersonal såsom exempelvis pedagogiska utvecklare och IKT-pedagoger. Samtalen framtidens lärare kommer utgå från följande teman: Rum, Redskap, Relationer, Repertoar. Här kan du läsa mer om konferensen och skicka gärna in ditt bidrag.

 

Välkomna på skrivinternat, 2019!

Skrivinternat i Swednets regi!
Efter förra årets succé vid Häckeberga slott utanför Lund, så arrangerar Swednet nu sitt andra skrivinternat för sina medlemmar. Här kan du under några dagars tid få möjlighet att fokusera på ditt skrivande tillsammans med en mindre grupp. Skrivandet kan utgöras av vetenskapliga arbeten (artiklar, rapporter, forskningsansökningar o.d.) eller reflekterande texter baserade på beprövad erfarenhet men bör vara av relevans för det högskolepedagogiska området. Vi ser gärna att du har ett påbörjat arbete som det i möjligaste mån går att avsluta inom skrivinternatets tidsram.


Tid och plats:
Noors slott i Knivsta (ca 15 min från Arlanda), 12-14 augusti

Upplägg:
Skrivinternatet inleds vid lunchtid måndagen den 12 augusti (ca kl 12:00) och avslutas efter lunch den 14 augusti (ca kl 13). Du erbjuds rum och helpension på fantastiskt vackra Noors slott i Knivsta. Skrivinternatet innehåller både seminarier i grupp och egen tid för skrivande. Vi har tillgång till två konferensrum och flertalet andra inbjudande sittgrupper där du kan arbeta i lugn och ro och under avslappnande former. Runt slottet finns en underbar natur som inbjuder till promenader för reflektion och samtal.

Det kommer att finnas en seminarieledare på plats för att guida skrivprocessen. Utöver seminarieledaren så kommer Jan Stockfors från Högre utbildning, en tidskrift som publicerar texter av författare från många olika ämnes- och skrivtraditioner, att hålla i ett seminarium. Organisatör är Swednets styrelse med Åse Nygren och Jeanette Sjöberg i spetsen.

För er som är med i forskarhandledarutbildarnätverket (NFU) så har vi i år förlagd nätverksträffen i anslutning till skrivinternatet. NFU träffas under förmiddagen den 12 augusti vid Noors slott. För de som sedan vill ansluta till skrivinternatet går det alldeles utmärkt.

Anmälan:
Anmälan görs till Åse Nygren (ase.nygren@bth.se) senast den 10 maj. Anmälan är bindande. Avanmälan debiteras. I din anmälan ska namn, universitet och skrivprojekt framgå tillsammans med faktureringsadress och referensnummer. Vi ser också gärna att ett skriftligt intyg från ansvarig chef bifogas där det framgår att man ämnar avsätta tid och medel för skrivinternatet för deltagaren ifråga. Skrivprojektet ska motiveras – varför är detta projekt viktigt för dig personligen och varför är frågeställningen av särskild relevans för det högskolepedagogiska fältet?

Kostnaden för internatet subventioneras av Swednet. Deltagarnas kostnad är 4000 kr. I detta pris ingår eget rum (2 nätter) och helpension på Noors slott. Egen dator medtages.

Vem får ansöka?
Swednets skrivinternat är öppet för alla våra medlemmar. Vi strävar efter en bred lärosätesrepresentation. Antal platser är begränsat.

Påminnelse: Swednet och UKÄ bjuder in till konferens

I samband med Swednets årskonferens bjuder Swednet och UKÄ in till en gemensam konferensdag. Konferensdagen, som går av stapeln den 23 maj vid Umeå universitet, hålls under temat “Högskolepedagogisk utveckling – strategi, praktik och forskning.”

Konferensen riktar sig till ledningspersoner, strategiskt ansvariga, pedagogiska utvecklare, lärare och studenter. Vänligen sprid informationen till ledning, pedagogiska utvecklare, lärare, studenter m.fl. vid era respektive lärosäten. Extra viktigt att sprida till ledningspersoner då få har anmält sig hittills till den 23 maj. Det kan vara ett bra tillfälle att samtala med ministern för högre utbildning (om planerna för hennes deltagande håller). Sprid gärna till rektorer, prorektorer, dekaner m.fl. på era lärosäten! 

Swednets årskonferens hålls den 24 maj dit Swednets medlemmar hälsas välkomna. För anmälan och program se här. Du kan anmäla dig antingen till en av dagarna eller till bägge dagarna.

 

Välkomna till NFU-nätverksträff den 12/8!

Nätverket för forskarhandledarutbildare (NFU) träffas den 12 augusti mellan klockan 09.30-16.00 i anslutning till Swednets skrivinternat vid Noors slott. För de som enbart vill delta under förmiddagen och påbörja skrivinternatet efter lunch då detta startar så går det alldeles utmärkt. Planeringen är gjord så att man ska kunna vara med på båda om man så vill. Notera bara detta i din anmälan så att vi vet hur många det blir på eftermiddagen.

Du som vill delta på träffen får själv boka resor och eventuellt husrum på Noors Slott i Knivsta (förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår i NFU:s nätverksträff). Det finns 18 platser på förmiddagen och 10 platser på eftermiddagen och det är först till kvarn som gäller.

Vi behöver ha ditt svar senast den 15 maj och anmälan är bindande. Om du bokar av efter den 12 juni behöver vi fakturera kostnaden till din arbetsgivare.

Skicka ett e-postmeddelande till charlotte.sundstrom@uadm.uu.se senast den 15 maj om du vill vara med på dagen och meddela om du vill vara med på förmiddagen och lunchen eller hela dagen.

 

Varmt välkommen.

Med vänliga hälsningar

Tomas Grysell och Charlotte Sundström

Temanummer om undervisning och lärande för hållbar utveckling i högre utbildning

Högre utbildning ger ut ett temanummer om undervisning och lärande för hållbar utveckling i högre utbildning och välkomnar bidrag som bygger på initiativ att främja lärande för hållbar utveckling genom att organisera högre utbildning på nya sätt. Bidrag kan exempelvis behandla följande ämnen: styrning och organisering av utbildning för att främja hållbar utveckling; pedagogiska former och lärandeaktiviteter som stödjer lärande för hållbar utveckling; exempel på fortbildning av lärare som syftar till att stärka kompetenser för att undervisa om/i hållbar utveckling. Vi välkomnar också bidrag som reflekterar kring särskilda erfarenheter av undervisning och lärande för hållbar utveckling – inklusive studenters bidrag.

Deadline full papers: October 15, 2019. 

Årskonferens 23-24 maj 2019 i samarbete med Universitetskanslersämbetet och Umeå universitet

I samband med Swednets årskonferens bjuder Swednet och UKÄ in till en gemensam konferensdag. Konferensdagen, som går av stapeln den 23 maj vid Umeå universitet, hålls under temat “Högskolepedagogisk utveckling – strategi, praktik och forskning.”

Konferensen riktar sig till ledningspersoner, strategiskt ansvariga, pedagogiska utvecklare, lärare och studenter. Vänligen sprid informationen till ledning, pedagogiska utvecklare, lärare, studenter m.fl. vid era respektive lärosäten.

Swednets årskonferens hålls den 24 maj dit Swednets medlemmar hälsas välkomna. För anmälan och program se här. Du kan anmäla dig antingen till en av dagarna eller till bägge dagarna.

Notera att trycket kommer att vara stort på både boende och flyg. Det är därför klokt att boka i god tid. Konferensen har också ett begränsat antal platser.

 

Välkomna önskar Swednets styrelse och konferenskommittén från Umeå universitet

Swednets inspirationsdag är igång!

Swednets inspirationsdag har kickat igång vid Högskolan Halmstad. Tema för i år är Framtidens lärandemiljöer och dagen fylld med besök i hela fyra olika labbmiljöer/innovationsarenor för de 25 deltagare som är på plats från olika lärosäten runt om i Sverige. Här finns representanter från SLU, Malmö Universitet, Lunds universitet, Högskolan Dalarna, Umeå universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Luleå Tekniska Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Sjöstridsskolan och Jönköping University.