Nordic-Baltic Network hosts meeting in Tromsø – register now!

The Nordic-Baltic Network in Higher Education Development hosts a meeting in Tromsø on 21-21 March, 2017. It is an excellent opportunity to meet with colleagues from the Nordic and Baltic states and exchanges experiences, open up for collaborations etc

This year’s theme:

Who are we and who do we want to be? Academic developers as course providers, brokers, innovators of educational development, free or just acting as the extended arm for the leadership?

Host: Center for Teaching, Learning and Technology (Result) at UiT The Arctic University of Norway

Register here

Varmt välkommen till Swednets Inspirationsdag 2017 

2017 års upplaga av inspirationsdagen arrangeras av Centrum för Universitetslärarutbildning vid Stockholms Universitet torsdag den 12 januari.

Dagen inleds med två inspirationsföreläsningar som tar sin utgångspunkt i forskning som är relevant för pedagogisk utveckling. Max Scheja kommer att tala om studenters lärande och  Klara Bolander Laksov kommer att tala om perspektiv på organisation och ledarskap i akademin. Under eftermiddagen kommer deltagarna på Swednets kurs i strategisk pedagogisk utveckling att presentera sina utvecklingsprojekt som de arbetat med under 2016.

Plats: sal Spelbomskan, Aula Magna-huset.

Tid 12 januari kl 9.30-16.00

Anmäl dig här.

Vi önskar er alla varmt välkomna!

KTH söker enhetschef

Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande söker ny enhetschef. Tjänsten som enhetschef är placerad vid skolans enhet som driver högskolepedagogiska frågor. Enhetens övergripande mål är att arbeta för uthållig, systematisk och evidensbaserad pedagogisk utveckling av organisation, fakultet och lärare i den högre utbildningen på KTH. Detta sker med hög integration av nationellt och internationellt samarbete. I enhetens uppdrag ingår att leda och utveckla den verksamhet som stödjer kvalitets- och utbildningsutveckling av KTH:s utbildningar. Forskning, undervisning, utveckling och samverkan är viktiga hörnstenar i enhetens verksamhet.

Den högskolepedagogiska enheten är en del av avdelningen Lärande. Som chef kommer du att fylla en viktig funktion för såväl enhetens, avdelningens som skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärandes framtida utveckling. Du kommer att ingå i skolans ledningsgrupp och representera KTH:s högskolepedagogiska verksamhet gentemot KTH:s ledning.

Chefsuppdraget beräknas omfatta ungefär 50 % av en heltidstjänst. Resterande tid utformas beroende av den sökandes profil, så att möjlighet till heltidstjänst kan erbjudas. Sista ansökningsdagen är 31 oktober.

Book-writing symposium

Join academic colleagues for the 18th International book-writing symposium on the beautiful Greek Island of Aegina close to Athens from May 28-June 1, 2017 on the topic “Learning Centred Curriculum Design in Higher Education.” The symposium is devoted to the writing of an international anthology, which will be published worldwide by Libri Publishing Ltd., Oxfordshire, UK. It will be a hardcover book. All submissions are quadruple blind reviewed, peer-reviewed by collegial work groups, and undergo editorial reviews. Click here for more information.

Missa inte INTED2017!

INTED2017 – the 11th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2017, will be held in Valencia (Spain) on the 6th, 7th and 8th of March, 2017. INTED is one of the largest international education conferences for lecturers, researchers, technologists and professionals from the educational sector. INTED is more than a conference, it is an ideal platform for international strategic networking. Deadline for abstract proposal is December 1st, 2016.

 

 

Swednets styrelse har haft två givande dagar på Karolinska institutet 28-29 september, då verksamhetsåret 2017 har planerats. Vi ser fram emot en spännande inspirationsdag på SU i januari och årskonferens vid BTH i maj och önskar både gamla och nya medlemmar varmt välkomna! Utöver dessa tillfällen att nätverka och samverka går den strategiska kursen för högskolepedagoger mot sitt slut och pedagogiska sakkunnigkursen tar vid. Detta och mycket mer händer 2017! Hoppas vi ses på ICED-konferensen i Kapstaden innan dess!

styrelsen

Från vänster: Åse Nygren (BTH), Ulrica Skagert (BTH), Jeanette Sjöberg (HH), Mona Fjellström (UU), Lars Uhlin (KI) och Cecilia Almlöv (SLU). Ulrica Skagert har varit tillfällig sekreterare under ett års tid. Cecilia Almlöv går nu in som ordinarie sekreterare. Anna-Karin Högfeldt (KTH) saknas på bilden.