Högskolan Dalarna söker tre pedagogiska utvecklare

Högskolan Dalarna är i ett läge där de förstärker och utvecklar den högskolepedagogiska utbildningsverksamheten. Nästa generations lärandecentrum är en högskolepedagogisk enhet med tre verksamhetsområden, Högskolepedagogik, IKT-pedagogik och Lärmiljöer. Just nu sökes tre pedagogiska utvecklare, till två av dessa söker vi dig som har arbetat med lärmiljöer eller digital kompetens:

Högskolepedagogisk utvecklare

Högskolepedagogisk utvecklare med inriktning lärmiljöer

Högskolepedagogisk utvecklare med inriktning digital kompetens.

 

Inspirationsdagen 30/1

Glöm inte att anmäla er till inspirationsdagen vid Högskolan i Halmstad. Notera datumet den 30 januari – ett annat felaktigt datum har gått ut tidigare, men det är alltså den 30 januari som gäller! Tema för årets inspirationsdag är Framtidens lärandemiljöer – ett spännande tema som vi lär ha mycket att prata om och låta oss inspireras!

Väl mött!

Swednets kalender 2019

Kort information gällande Swednets kalender 2019:

  • Inspirationsdagen 2019 är förlagd till Högskolan i Halmstad den 30 januari.

    Tema: Framtidens lärandemiljöer. Anmälan till hpc@hh.se senast den 23 januari.

 

  • Swednets årskonferens arrangeras vid Umeå universitet den 23-24 maj.

 

  • Skrivinternatet är förlagt till Noors slott i Knivsta den 12-14 augusti.

 

Notera dessa datum redan nu! Mer information finns under Konferenser.

Vi önskar våra medlemmar varmt välkomna till dessa aktiviteter!  / Swednets styrelse

UKÄ vill ha dialog med lärosäten om pedagogisk utveckling

Strax efter sommaren fick UKÄ regeringsuppdraget att följa upp det pedagogiska utvecklingsarbetet på universitet och högskolor. Det handlar om att ge en nationell bild och bidra med kunskap om lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling samt genomföra fördjupningsstudier av verksamhet och resultat.

UKÄ presenterade uppdraget på NU2018 och är angelägna om att inhämta synpunkter från lärare och lärosäten om hur uppdraget kan bedrivas. De vill ha inspel från lärosätena om vad som är viktigt, hur UKÄ ska ta sig an uppdraget, hur lärosätena, lärare, studenter och andra intressenter vill kommunicera med UKÄ i projektet och vilka frågor som UKÄ borde fördjupa sig i. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2018.

För att ge återkoppling till UKÄ inför uppdraget, så kan ni fram till idag kl 17:00 gå in på www.menti.com och slå koden 804193. 

Nationell kurs för pedagogiskt sakkunniga

Till våren finns det återigen möjlighet att gå denna kurs. Syftet med kursen är att öka möjligheten att bedöma pedagogisk skicklighet lokalt genom att utbilda pedagogiskt sakkunniga nationellt. Målgruppen för kursen är personer som vill utveckla sin förmåga att bedöma pedagogisk skicklighet och det är bra om man tidigare har varit sakkunnig eller är intresserad av att framöver kunna ta sådana uppdrag. Kursen kan även vara intressant för ledamöter i nämnder och kommittéer som hanterar denna typ av handlingar. Kurstid: 5 februari – 21 maj 2019. För mer information och anmälan, gå in under fliken “Kurser” Swednets webb. OBS! Kursen är fulltecknad.

Bidra till jubileumsskrift!

I år fyller Swednet 15 år som formell förening och det vill vi fira med en jubileumsskrift!

Som medlem har du nu möjlighet att bidra med en reflektion bakåt och/eller vad du ser framåt, vad gäller högskolepedagogisk utveckling i Sverige. Vår avsikt är att uppmärksamma födelsedagen i samband med NU-konferensen i Västerås 9-11 oktober i år. Då hoppas vi kunna dela ut denna skrift till konferensbesökarna och därmed synliggöra Swednet och högskolepedagogisk utveckling.

Texterna i skriften ska vara korta, 2-4 A4-sidor i Word (12p, 1,5 radavstånd) i form av en lättsam betraktelse eller reflektion. Vi hoppas att dessa olika texter gemensamt ska visa på den utveckling som Swednet har bidragit till under den här tiden, liksom den bredd som Swednet står för idag, samt utgöra ännu ett avtryck i det högskolepedagogiska samtalet.

Vi behöver ditt bidrag senast den 17/9. Skicka ditt bidrag via mejl till: Jeanette.sjoberg@hh.se. Märk ditt mejl med “Jubileumsskrift” i ämnesraden.
/Swednets styrelse

Swednets skrivinternatet är i full gång!

 

Swednets första skrivinternat är nu i full gång vid Häckeberga slott, sydost om Lund. 17 deltagare från olika lärosäten i Sverige deltar och internatets pedagogiska ledare är Dr Frances Deepwell från University of Leicester.

Swednet har för avsikt att genomföra ett skrivinternat årligen i mitten av augusti. Vi kommer inom kort att dela med oss av några bilder och erfarenheter från årets internat. Till er som inte är här i år – vi hoppas att få se er på nästa års skrivinternat!

 

Väl mött/

Swednets styrelse

Högskolan Dalarna söker högskolepedagogiska utvecklare

Högskolan Dalarna söker dig som vill vara med och utveckla det högskolepedagogiska fältet och lärarna vid lärosätet. Högskolan Dalarna har i en strategisk satsning på Nästa Generations Lärande (NGL) investerat i olika utvecklingsprojekt, nu fokuserar högskolan på den högskolepedagogiska utbildningsverksamheten. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är utveckla den högskolepedagogiska verksamheten, där samverkan med andra lärosäten är en viktig del av strategin för förnyelse. Välkommen med din ansökan!