Forskningskonferens om högre utbildning – 15-16 maj 2018

Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet, tidskriften Högre utbildning och forskarutbildningsnätverket FonSyd bjuder in till en forskningskonferens om högre utbildning i Lund den 15-16 maj 2018. Deadline för abstracts till papers och SIG-diskussioner är den 15 januari 2018. Anmälan är öppen mellan den 15 januari och den 15 april och antalet deltagare är begränsat till 100 (accepterat bidrag ger förtur). Efter konferensen ges möjligheter att skicka in bidrag för granskning till ett särskilt nummer av Högre utbildning. Skugga dagarna redan nu och läs mer på konferensens hemsida: http://konferens.ht.lu.se/forskning-om-hogre-utbidlning/. (Hemsidan kommer att byggas ut med mer information efter hand, så återvänd gärna till den efter sommaren och i höst).

 

Tack och på återseende!

Summerar en mycket lyckad årskonferens 2017 och vill passa på att tacka alla deltagare som kom till BTH och Karlskrona. Konferensen gav mersmak, inte minst när det gäller Vernon Traffords fantastiska keynote om hur en god praktik kräver en god teori och hans resonemang kring hur vår arbete egentligen handlar om att mota okunskapen – ignorance!  Katarina Winkas presentation om pedagogisk meritering visar också på att pedagogisk utveckling gör avtryck inom högre utbildning i Sverige och alla andra paper-presentationer och samtal visar god tillförsikt inför framtiden. På återseende vid nästa årskonferens på Göteborgs universitet den 24-25 maj 2018!

Swednet vill passa på att välkomna två nya styrelsemedlemmar: Patricia Staaf från Malmö universitet, som är vår nya ordförande, och Oskar Gedda från Luleå tekniska universitet. Styrelsen kommer inom kort att presentera sig mer utförligt här på webben. Till sist vill vi tacka avgående ordförande Mona Fjellström för allt digert arbete som hon har utfört under dessa år vid rodret. Vi vill också tacka Cecilia Almlöv som har stigit ner från sekreterarposten. Styrelsen består numera av Patricia Staaf (ordförande), Annakarin Högfeldt (Kassör), Jeanette Sjöberg (sekreterare), Oskar Gedda, Lars Uhlin och Åse Nygren (webbansvarig). Styrelsens medlemmar är verksamma vid följande lärosäten från norr till söder: Luleå tekniska universitet, Karolinska Institutet, Kungliga tekniska högskolan, Högskolan Halmstad, Blekinge tekniska högskola och Malmö högskola.

Årskonferensen är i full gång!

Swednets och ITHU:s gemensamma konferens är i full gång. Första dagen avslutades med båtfärd och besök i ubåtshallen på Marinmuseum. Fika och nätverkande samtal stod i centrum under hela dagen, förutom huvudtalarnas anföranden. Nu ser vi fram emot ytterligare en fantastiska konferensdag tillsammans.