Webbinarium om ABC-metoder

Arbetar du med pedagogisk utveckling? Har du lärarlag som du stöttar i kurs- eller programdesign? Då är detta webbinarium något för dig! ABC-metoden är en effektiv och kreativ planeringsmetod för design av kurser i formatet “blanded.” Här får du möjlighet att lyssna, diskutera och ställa frågor till våra presentatörer Clive Young och Natasa Petrovic från University College London (UCL), som kommer att berätta om och visa hur de har utveckla och arbetar med ABC-metoden. Med oss har vi också Marita Ljungqvist och Maria Hedberg som båda har genomgått workshoppen samt hållit den för lärarlag vid Lunds universitet. När: 26 april, 14:00-15:00. Var: Online via Adobe Connect. Hur: Länken till webbinariet mejlas ut till alla deltagare innan start.
 
 

Kallelse till årsmöte 

Swednets årsmöte äger rum fredagen den 12 maj 2017 kl 10.45-12.15 i samband med Swednets årskonferens på Blekinge tekniska högskola: https://www.bth.se/swednetithu2017/

Om du har en övrig fråga eller en motion som du önskar få behandlad vid årsmötet, kontakta mona.fjellstrom@umu.se snarast.

Preliminär dagordning 

§1 Stämmans öppnande

§2 Val av mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

§4 Val av två justerare

§5 Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

§6 Fastställande av röstlängd

§7 Fastställande av dagordningen

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse inkluderande nätverkens verksamhetsberättelser

§9 Revisionsberättelse

§10 Fastställande av balans- och resultaträkning

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§12 Fastställande av medlemsavgift för 2016

§13 Plan för den kommande verksamheten (verksamhetsplan samt budget)

§14 Val av ordförande och styrelseledamöter

§15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

§16 Val av valberedning

§17 Övriga frågor och motioner som inkommit till styrelsen senast den 10 april. (Styrelsen offentliggör sådana tillkommande frågor/motioner senast en månad innan årsmötet.)

§18 Mötets avslutande

Påminnelse om abstract

Påminner om abstract till Swednets årskonferens. Deadline för inskickade abstract är 10 april. Dessa skickas till Ulrica Skagert på usk@bth.se

Vi emotser era spännande bidrag – det finns ju t ex en hel del spännande strategiska projekt som genomfördes under förra året i Swednets regi! Glöm inte heller att gå in och anmäla er till själva konferensen.

 

mvh

Konferensarrangörerna

Årskonferens 11-12 maj

Postern till årskonferensen 11-12 maj vid Blekinge Tekniska Högskola är nu klar. Gå gärna in och ta er en titt. Håll också utkik efter konferenswebben som publiceras under nästa vecka. Där kommer ni att kunna anmäla er till själva konferensen, få information om boendealternativ, skicka in abstract och få annan nödvändig information kring program m. m. Prel tider är start kl 10:00 med keynote den 11 maj och sluttid kl 14:00 den 12 maj så att alla kan ta sig till flygplats och tågstation i god tid.

Vill passa på att hälsa er alla varmt välkomna till vackra Karlskrona!

/Konferenskommittén

AHU utlyser doktorandtjänster!

Utbildningsvetenskapliga institutionen, där AHU (Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling) ingår, utlyser nu ett antal doktorandtjänster varav en har inriktning mot högre utbildning. Sista ansökningsdag 1 mars. Ni får gärna sprida denna information vidare. Här är utlysningarna:
 
 
För information om pågående forskning vid Utbildningsvetenskapliga institutionen och AHU se: http://www.uvet.lu.se/forskning/ respektivehttp://www.ahu.lu.se/forskning/