Varmt välkommen till Swednets Inspirationsdag 2017 

2017 års upplaga av inspirationsdagen arrangeras av Centrum för Universitetslärarutbildning vid Stockholms Universitet torsdag den 12 januari.

Dagen inleds med två inspirationsföreläsningar som tar sin utgångspunkt i forskning som är relevant för pedagogisk utveckling. Max Scheja kommer att tala om studenters lärande och  Klara Bolander Laksov kommer att tala om perspektiv på organisation och ledarskap i akademin. Under eftermiddagen kommer deltagarna på Swednets kurs i strategisk pedagogisk utveckling att presentera sina utvecklingsprojekt som de arbetat med under 2016.

Plats: sal Spelbomskan, Aula Magna-huset.

Tid 12 januari kl 9.30-16.00

Anmäl dig här.

Vi önskar er alla varmt välkomna!

KTH söker enhetschef

Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande söker ny enhetschef. Tjänsten som enhetschef är placerad vid skolans enhet som driver högskolepedagogiska frågor. Enhetens övergripande mål är att arbeta för uthållig, systematisk och evidensbaserad pedagogisk utveckling av organisation, fakultet och lärare i den högre utbildningen på KTH. Detta sker med hög integration av nationellt och internationellt samarbete. I enhetens uppdrag ingår att leda och utveckla den verksamhet som stödjer kvalitets- och utbildningsutveckling av KTH:s utbildningar. Forskning, undervisning, utveckling och samverkan är viktiga hörnstenar i enhetens verksamhet.

Den högskolepedagogiska enheten är en del av avdelningen Lärande. Som chef kommer du att fylla en viktig funktion för såväl enhetens, avdelningens som skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärandes framtida utveckling. Du kommer att ingå i skolans ledningsgrupp och representera KTH:s högskolepedagogiska verksamhet gentemot KTH:s ledning.

Chefsuppdraget beräknas omfatta ungefär 50 % av en heltidstjänst. Resterande tid utformas beroende av den sökandes profil, så att möjlighet till heltidstjänst kan erbjudas. Sista ansökningsdagen är 31 oktober.

Book-writing symposium

Join academic colleagues for the 18th International book-writing symposium on the beautiful Greek Island of Aegina close to Athens from May 28-June 1, 2017 on the topic “Learning Centred Curriculum Design in Higher Education.” The symposium is devoted to the writing of an international anthology, which will be published worldwide by Libri Publishing Ltd., Oxfordshire, UK. It will be a hardcover book. All submissions are quadruple blind reviewed, peer-reviewed by collegial work groups, and undergo editorial reviews. Click here for more information.

Missa inte INTED2017!

INTED2017 – the 11th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2017, will be held in Valencia (Spain) on the 6th, 7th and 8th of March, 2017. INTED is one of the largest international education conferences for lecturers, researchers, technologists and professionals from the educational sector. INTED is more than a conference, it is an ideal platform for international strategic networking. Deadline for abstract proposal is December 1st, 2016.

 

 

Swednets styrelse har haft två givande dagar på Karolinska institutet 28-29 september, då verksamhetsåret 2017 har planerats. Vi ser fram emot en spännande inspirationsdag på SU i januari och årskonferens vid BTH i maj och önskar både gamla och nya medlemmar varmt välkomna! Utöver dessa tillfällen att nätverka och samverka går den strategiska kursen för högskolepedagoger mot sitt slut och pedagogiska sakkunnigkursen tar vid. Detta och mycket mer händer 2017! Hoppas vi ses på ICED-konferensen i Kapstaden innan dess!

styrelsen

Från vänster: Åse Nygren (BTH), Ulrica Skagert (BTH), Jeanette Sjöberg (HH), Mona Fjellström (UU), Lars Uhlin (KI) och Cecilia Almlöv (SLU). Ulrica Skagert har varit tillfällig sekreterare under ett års tid. Cecilia Almlöv går nu in som ordinarie sekreterare. Anna-Karin Högfeldt (KTH) saknas på bilden.

Ny kurs för pedagogiskt sakkunniga under VT-17! 

Sakkunnigkursen har genomförts 5 gånger sedan 2010. Den ägs inte av något enskilt lärosäte eller organisation, utan arrangeras av en grupp erfarna bedömare som länge samarbetat kring högskolepedagogiska utvecklingsfrågor. Kursen har genomförts vid olika värdlärosäten och arrangörerna fungerar som mentorer under kursens gång.

Den tänkta målgruppen är personer som vill utveckla sin förmåga att bedöma pedagogisk skicklighet. Det är bra om du tidigare har varit sakkunnig eller är intresserad av att framöver kunna ta sådana uppdrag. Vi välkomnar även intresserade personer från nämnder och kommittéer som har vana av att titta på den här typen av handlingar.

Kursen motsvarar cirka 2 veckors arbetstid utspridd över några månader. Under kursen bedömer varje deltagare fem pedagogiska meritportföljer och författar två pedagogiska utlåtanden. Arbetet sker både individuellt och i grupp, erfarna bedömare agerar mentorer för respektive grupp. Första och sista kursdagen träffas hela kursgruppen vid det lärosäte som står värd för kursen, däremellan möts respektive mentorsgrupp i tre e-möten.

Vt 2017 ges kursen igen med Stockholms universitet som värdlärosäte. Kursen är begränsad till 25 deltagare och sista anmälningsdag är 20 oktober. Om kursen är översökt ges förtur till de lärosäten som är medarrangörer av kursen, dvs värdlärosätet samt mentorernas lärosäten. Mer information om datum och kursstruktur hittar ni under rubriken Kurser på Swednets hemsida.

Anmälan dig till kursen här

Kontaktpersoner

Katarina Winka, Katarina.Winka@umu.se
Fredrik Oldsjö, Fredrik.Oldsjo@su.se