Ny kurs för pedagogiskt sakkunniga under VT-17! 

Sakkunnigkursen har genomförts 5 gånger sedan 2010. Den ägs inte av något enskilt lärosäte eller organisation, utan arrangeras av en grupp erfarna bedömare som länge samarbetat kring högskolepedagogiska utvecklingsfrågor. Kursen har genomförts vid olika värdlärosäten och arrangörerna fungerar som mentorer under kursens gång.

Den tänkta målgruppen är personer som vill utveckla sin förmåga att bedöma pedagogisk skicklighet. Det är bra om du tidigare har varit sakkunnig eller är intresserad av att framöver kunna ta sådana uppdrag. Vi välkomnar även intresserade personer från nämnder och kommittéer som har vana av att titta på den här typen av handlingar.

Kursen motsvarar cirka 2 veckors arbetstid utspridd över några månader. Under kursen bedömer varje deltagare fem pedagogiska meritportföljer och författar två pedagogiska utlåtanden. Arbetet sker både individuellt och i grupp, erfarna bedömare agerar mentorer för respektive grupp. Första och sista kursdagen träffas hela kursgruppen vid det lärosäte som står värd för kursen, däremellan möts respektive mentorsgrupp i tre e-möten.

Vt 2017 ges kursen igen med Stockholms universitet som värdlärosäte. Kursen är begränsad till 25 deltagare och sista anmälningsdag är 20 oktober. Om kursen är översökt ges förtur till de lärosäten som är medarrangörer av kursen, dvs värdlärosätet samt mentorernas lärosäten. Mer information om datum och kursstruktur hittar ni under rubriken Kurser på Swednets hemsida.

Anmälan dig till kursen här

Kontaktpersoner

Katarina Winka, Katarina.Winka@umu.se
Fredrik Oldsjö, Fredrik.Oldsjo@su.se

Universitetsbiblioteket KI söker avdelningschef för IKT-pedagogiskt stöd

Avdelningen för IKT-pedagogiskt stöd jobbar med handledning, kurser och workshops för de lärare inom KIs utbildningsprogram som arbetar med nätbaserad utbildning. Avdelningen producerar både hela kurser och mindre lärobjekt på uppdrag från olika delar av universitetet samt ansvarar för KI:s lärplattform. KIB har sedan en tid tillbaka satsat på att bygga ut både den virtuella och den fysiska lärandemiljön, t.ex. genom nya studiomiljöer för film- och ljudinspelningar på universitetets båda campus (Solna resp. Huddinge). Avdelningen är en del av KI:s samarbete med och deltagande i EdX, ett internationellt konsortium för utveckling av MOOCs – Massive Open Online Courses.

Chefen som vi nu söker ska leda arbetet inom avdelningen för IKT-pedagogiskt stöd, som i övrigt består av ett tiotal fastanställda medarbetare (IKT-pedagoger, bibliotekarier och grafisk formgivare).  Den nya chefen kommer att ingå i universitetsbibliotekets ledningsgrupp och samverka inom KI:s utbildningsorganisation.
(Sista ansökningsdag 2016-08-20)

Läs mer

European PRIDE – “Professionals in Doctoral Education” planerar en rad olika utbildningsåtgärder för professionella verksamma inom forskarutbildning kommer inom kort att arrangera en konferens i Berlin som ska fungera som en kick-off för verksamheten. Konferensen blir en viktigt nätverkande knutpunkt och vi hoppas på stor uppslutning. Vi hoppas få er input gällande verksamheten framgent och ber er fylla i denna enkät som även finns tillgänglig på vår webbsida http://www.pride-project.eu/PRIDE. Mer information om konferensen, som går av stapeln den 8-9 september, finns där också. Här är även länken till call for papers.

Chef för universitetspedagogiska enheten vid Karlstad universitet

Universitetspedagogiska enheten vid Karlstad universitet har ett övergripande ansvar för kompetensutveckling inom högskolepedagogik/högskoledidaktik vid universitetet och är en del av personalavdelningen. Enhetens huvuduppdrag är att bidra till ökad kvalitet i undervisning och examination. För att leda, utveckla och driva enheten söks nu en enhetschef. Som enhetschef verkar du självständigt under personalchefen och har eget ansvar för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Du förväntas också delta i enhetens operativa arbete både när det gäller utvecklingsarbete och administration. Vid enheten finns förutom enhetschefen nio medarbetare, fyra är anställda på enheten och fem är lärare som har uppdrag på deltid.

Som enhetschef kommer du att vara involverad i kvalitetsarbetet på universitetet, i arbetet med en meriteringsmodell inom undervisningsområdet samt i arbetet med kurs-, läsårs- och programvärderingar. Enhetschefen leder också arbetet med en årlig universitetsgemensam utvecklingskonferens inom undervisning och examination. I anställningen ingår också samarbete i nätverk för högre utbildning. Enheten medverkar idag i Swednet, i ENQA (europeiskt kvalitetsnätverk och ISSOTL (internationellt nätverk för högre utbildning)

Läs mer här och sprid gärna bland kollegor.

 

Nätverket för forskarhandledarutbildare (NFU) håller möte

Nätverket för forskarhandledarutbildare, NFU, håller möte den 16 september vid Göteborgs universitet i PIL-enhetens ALC-sal i Pedagogen, Hus A, Västa Hamnsgatan 25. Mötet kommer att pågå mellan 09:30 och 16:00 med avbrott för lunch och fika. För dig som ska sover över tipsar vi om Hotell Flora (www.hotelflora.se) som ligger nästgårds med de lokaler vi kommer att vara i. Kommer du till Göteborg redan torsdag eftermiddag ordnar vi en gemensam afterwork (på egen bekostnad) för de som önskar.
På agendan:
  • Diskussion och författande av en skrivelse till SUHF om rekommendationer/riktlinjer för våra handledarkurser (motsvarande de behörighetsgivande kurserna).
  • Utvecklings- och forskningsgenomgång
  • Erfarenhetsutbyte i generell och vid mening
  • Hur arbetar vi med och för våra seniora forskarhandledare?
  • Övrigt innehåll som du meddelar senast den 7 september
Anmälan och förslag under punkter övrigt skickas till charlotte.sundstrom@uadm.uu.se senast den 2 september. En påminnelse kommer att skickas ut under senare delen av augusti.

Co-editor position for the International Journal for Academic Development

Co-editor position for the International Journal for Academic Development

An exciting opportunity has arisen for a co-editor position for the International Journal for Academic Development (IJAD). We are looking for a co-editor based in Africa, Europe, the Middle East, or South America to replace the position currently held by Dr Katarina Mårtensson (Sweden). Now in its twentieth year, IJAD is the premier international journal for academic development (also called educational development and faculty development). Four issues of IJAD are published annually through Routledge/Taylor & Francis (http://www.tandfonline.com/ijad). The manuscript submission and review process is managed through the ScholarOne online system. The co-editor appointment will be for 4 years (1 January 2017 until 31 December 2020) and the appointee will work collaboratively with the three ongoing co-editors—Dr Chng Huang Hoon (Singapore), Dr Peter Felten (USA), and Dr Kathryn Sutherland (New Zealand)—and the three associate editors. Normally the editorial team chooses an associate editor from the same region as the new co-editor in consultation with that co-editor. The role of co-editor provides opportunity to influence the academic development research agenda and to expand linkages between one’s own region and the international academic development community. The position is voluntary, involves working to tight deadlines, and participating in monthly online meetings. Typically, at least one co-editor attends the ICED Council meeting each year. Applications from individuals who would like to join the team are welcome.

APPLICATION PROCESSBrief written expressions of interest should be e-mailed to Helen Guerin, President of the International Consortium for Educational (helen.guerin@ucd.ie), no later than 30 August 2016 and should

a. outline your reasons for wanting to undertake the role,

b. address the selection criteria below,

c. provide the names of two members of the international academic development

community who are willing to be contacted as referees, and

d. include your current Curriculum Vitae.

 

The following criteria are essential:

1. Active scholar in academic/educational/faculty development, with a record of publications in

this area.

2. Passionate about academic development in higher education and committed to encouraging

high-quality academic research and publications in the field.

3. Professionally active in a continent not otherwise represented by a current co-editor (i.e.

NOT Asia, North America, or Oceania).

4. Experienced in editing and publishing and aware of issues associated with editing an

international journal.

5. Excellent organisational and communication skills and demonstrable ability to work to tight

deadlines.

6. Demonstrated ability to work well with others (for example, joint publications, grants,

member of a national network, etc.).

7. Willing to participate in regular editorial meetings over Skype (often scheduled outside

working hours in order to accommodate the schedules of co-editors from four different

continents).

8. Committed to the goals of the journal’s parent organisation, the International Consortium

for Educational Development (ICED): http://icedonline.net/

9. Membership in one of the member networks of ICED.

 

In addition, the following criteria are desirable:

10. Familiarity with online manuscript management systems.

11. Familiarity with APA referencing, copy-editing, or access to administrative support for copyediting.

12. Ability to start by 1 January 2017