Bidra till jubileumsskrift!

I år fyller Swednet 15 år som formell förening och det vill vi fira med en jubileumsskrift!

Som medlem har du nu möjlighet att bidra med en reflektion bakåt och/eller vad du ser framåt, vad gäller högskolepedagogisk utveckling i Sverige. Vår avsikt är att uppmärksamma födelsedagen i samband med NU-konferensen i Västerås 9-11 oktober i år. Då hoppas vi kunna dela ut denna skrift till konferensbesökarna och därmed synliggöra Swednet och högskolepedagogisk utveckling.

Texterna i skriften ska vara korta, 2-4 A4-sidor i Word (12p, 1,5 radavstånd) i form av en lättsam betraktelse eller reflektion. Vi hoppas att dessa olika texter gemensamt ska visa på den utveckling som Swednet har bidragit till under den här tiden, liksom den bredd som Swednet står för idag, samt utgöra ännu ett avtryck i det högskolepedagogiska samtalet.

Vi behöver ditt bidrag senast den 17/9. Skicka ditt bidrag via mejl till: Jeanette.sjoberg@hh.se. Märk ditt mejl med “Jubileumsskrift” i ämnesraden.
/Swednets styrelse

Swednets skrivinternatet är i full gång!

 

Swednets första skrivinternat är nu i full gång vid Häckeberga slott, sydost om Lund. 17 deltagare från olika lärosäten i Sverige deltar och internatets pedagogiska ledare är Dr Frances Deepwell från University of Leicester.

Swednet har för avsikt att genomföra ett skrivinternat årligen i mitten av augusti. Vi kommer inom kort att dela med oss av några bilder och erfarenheter från årets internat. Till er som inte är här i år – vi hoppas att få se er på nästa års skrivinternat!

 

Väl mött/

Swednets styrelse

Högskolan Dalarna söker högskolepedagogiska utvecklare

Högskolan Dalarna söker dig som vill vara med och utveckla det högskolepedagogiska fältet och lärarna vid lärosätet. Högskolan Dalarna har i en strategisk satsning på Nästa Generations Lärande (NGL) investerat i olika utvecklingsprojekt, nu fokuserar högskolan på den högskolepedagogiska utbildningsverksamheten. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är utveckla den högskolepedagogiska verksamheten, där samverkan med andra lärosäten är en viktig del av strategin för förnyelse. Välkommen med din ansökan!

BTH söker pedagogisk utvecklare

Blekinge Tekniska Högskola söker pedagogisk utvecklare med fokus på media, digitala system och verktyg. Som pedagogisk utvecklare arbetar du med högskolans centrala kvalitets- och utbildningsutveckling med placering vid Enheten för utbildningsutveckling. Enheten ansvarar för högskolans långsiktiga utvecklingsarbete för främjandet av en god utbildningsmiljö och högkvalitativa utbildningar. Här ingår högskolepedagogisk verksamhet och digitala verktyg som stöd för lärande och undervisning. Välkommen med din ansökan!

 

Forskningskonferens om högre utbildning – 15-16 maj

6 platser kvar…

Om det är någon som funderat på att anmäla sig till skrivinternatet på Häckeberga slott i augusti men inte kommit till skott, så kommer här en sista möjlighet. Det finns 6 platser kvar. Hör av er till Åse Nygren any@bth.se om intresse finns.

 

Anmäl dig till årskonferensen!

Dags att anmäla sig till Swednets årskonferens, i år är förlagd till Göteborgs universitet. Temat för årets konferens är Utbildning för hållbar utveckling. Huvudtalare är:

  • Arjen Wals, gästprofessor i Lärande och utbildning för hållbar utveckling vid Göteborgs universitet. Arjen är professor i socialt lärande och hållbar utveckling vid Wageningen University i Nederländerna och UNESCO-ordförande inom samma område.
  • John Holmberg, professor i fysisk resursteori vid Chalmers och innehavare av Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling.
  • Johan Larsson, doktorand vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers.
  • Barbro Robertsson, sakkunnig i bedömargrupp vid UKÄ:s nationella utvärdering av hållbar utveckling i utbildningen vid Sveriges universitet och högskolor. Arbetade i många år med att utveckla kriterier för hållbarhetsmärkning av utbildningar vid Göteborgs universitet.

Varmt välkomna att delta i detta spännande forum! Glöm inte att skicka in bidrag. Call for papers stänger 12 april!