Nationell kurs för pedagogiskt sakkunniga

Till våren finns det återigen möjlighet att gå denna kurs. Syftet med kursen är att öka möjligheten att bedöma pedagogisk skicklighet lokalt genom att utbilda pedagogiskt sakkunniga nationellt. Målgruppen för kursen är personer som vill utveckla sin förmåga att bedöma pedagogisk skicklighet och det är bra om man tidigare har varit sakkunnig eller är intresserad av att framöver kunna ta sådana uppdrag. Kursen kan även vara intressant för ledamöter i nämnder och kommittéer som hanterar denna typ av handlingar. Kurstid: 5 februari – 21 maj 2019. För mer information och anmälan, gå in under fliken “Kurser” Swednets webb. OBS! Kursen är fulltecknad.

Bidra till jubileumsskrift!

I år fyller Swednet 15 år som formell förening och det vill vi fira med en jubileumsskrift!

Som medlem har du nu möjlighet att bidra med en reflektion bakåt och/eller vad du ser framåt, vad gäller högskolepedagogisk utveckling i Sverige. Vår avsikt är att uppmärksamma födelsedagen i samband med NU-konferensen i Västerås 9-11 oktober i år. Då hoppas vi kunna dela ut denna skrift till konferensbesökarna och därmed synliggöra Swednet och högskolepedagogisk utveckling.

Texterna i skriften ska vara korta, 2-4 A4-sidor i Word (12p, 1,5 radavstånd) i form av en lättsam betraktelse eller reflektion. Vi hoppas att dessa olika texter gemensamt ska visa på den utveckling som Swednet har bidragit till under den här tiden, liksom den bredd som Swednet står för idag, samt utgöra ännu ett avtryck i det högskolepedagogiska samtalet.

Vi behöver ditt bidrag senast den 17/9. Skicka ditt bidrag via mejl till: Jeanette.sjoberg@hh.se. Märk ditt mejl med “Jubileumsskrift” i ämnesraden.
/Swednets styrelse

Swednets skrivinternatet är i full gång!

 

Swednets första skrivinternat är nu i full gång vid Häckeberga slott, sydost om Lund. 17 deltagare från olika lärosäten i Sverige deltar och internatets pedagogiska ledare är Dr Frances Deepwell från University of Leicester.

Swednet har för avsikt att genomföra ett skrivinternat årligen i mitten av augusti. Vi kommer inom kort att dela med oss av några bilder och erfarenheter från årets internat. Till er som inte är här i år – vi hoppas att få se er på nästa års skrivinternat!

 

Väl mött/

Swednets styrelse

Högskolan Dalarna söker högskolepedagogiska utvecklare

Högskolan Dalarna söker dig som vill vara med och utveckla det högskolepedagogiska fältet och lärarna vid lärosätet. Högskolan Dalarna har i en strategisk satsning på Nästa Generations Lärande (NGL) investerat i olika utvecklingsprojekt, nu fokuserar högskolan på den högskolepedagogiska utbildningsverksamheten. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är utveckla den högskolepedagogiska verksamheten, där samverkan med andra lärosäten är en viktig del av strategin för förnyelse. Välkommen med din ansökan!

BTH söker pedagogisk utvecklare

Blekinge Tekniska Högskola söker pedagogisk utvecklare med fokus på media, digitala system och verktyg. Som pedagogisk utvecklare arbetar du med högskolans centrala kvalitets- och utbildningsutveckling med placering vid Enheten för utbildningsutveckling. Enheten ansvarar för högskolans långsiktiga utvecklingsarbete för främjandet av en god utbildningsmiljö och högkvalitativa utbildningar. Här ingår högskolepedagogisk verksamhet och digitala verktyg som stöd för lärande och undervisning. Välkommen med din ansökan!

 

Forskningskonferens om högre utbildning – 15-16 maj